This is featured post 1 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 2 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 3 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 4 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 5 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

 

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD ,, Nasz-azyl” jest placówką opiekuńczo wychowawcza, która udziela niezbędnej pomocy dzieciom i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzicom i opiekunom. Tworzymy odpowiednie warunki aby usuwać bądź łagodzić przeszkody w prawidłowym przebiegu rozwoju i socjalizacji naszych podopiecznych.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Nasz- azyl” w Kętrzynie, które mieści się przy ul. Wojska Polskiego 9 prowadzi zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Dwie zatrudnione(na etatach) wychowawczynie zajmują się 25 dziećmi  w wieku od 5 do 17 lat, którym pomagają w pokonywaniu trudności w nauce, kształtują właściwe postawy etyczno – moralne oraz uczą zasad kultury osobistej. Ponadto współpracują ze szkołami i rodzicami.

Socjoterapeutka prowadzi zajęcia z dziećmi, których celem jest eliminowanie zaburzeń zachowania, agresji, przemocy, wulgarności by zapobiec wykluczeniu społecznemu.

Priorytetem naszego Ogniska jest wyrównywanie szans edukacyjnych wychowanków świetlicy oraz ich dożywianie. Większość dzieci wywodzi się z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo gdzie zaniedbywane są ich podstawowe potrzeby życiowe.

Dodatkowo w okresie wakacyjnym prowadzimy dla wychowanków ŚOW  i  chętnych dzieci z miasta tzw. wypoczynek letni w formie półkolonii w miesiącu sierpniu dla przeciętnie 25-30 osób. Dzieci mają zapewnione bezpieczne warunki oraz profesjonalną opiekę, trzy posiłki dziennie, wycieczkę autokarową do ciekawych miejsc w naszym regionie, wyjścia na basen, do kina. Prowadzone są również zajęcia rozbudzające zainteresowania dzieci oraz  rozwijające działalność poznawczą i artystyczną (plastyczne, techniczne, kulinarne, komputerowe itp.) Poza tym w wolnym czasie kształtujemy nawyki kulturalnej rozrywki, sportu poprzez edukacyjne gry i zabawy, również na świeżym powietrzu.

Obszarem działalności Ogniska jest miasto Kętrzyn

Formy pomocy:

  • Nadrabiania zaległości szkolnych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (pomoc w odrabianiu lekcji, w nauce , w przygotowywaniu prac itp.)
  • Dożywianie
  • Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania min. plastyczne, techniczne, kulinarne czy komputerowe.
  • Prowadzenie gier i zabaw kształtujących rozwój społeczno- emocjonalny dzieci i młodzieży.
  • Socjoterapia
  • Profilaktyka uzależnień
  • Organizacja wypoczynku letniego
  • Konsultacje dla rodzin
  • Ustalanie potrzeb i zakresu pomocy ze strony innych służb
  • Współpraca z innymi organizacjami oraz instytucjami pomocowymi.

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Wszystkim dzieciom tym małym i tym dużym

– nie zależnie od wieku – z okazji  Dnia Dziecka składamy najszczersze życzenia.

Życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia  najskrytszych marzeń oraz wiary w siebie i własne możliwości.

Abyście zawsze miały możliwość rozwijania swoich pasji i talentów jednocześnie mając czas na beztroską zabawę, która sprawi Wam wiele przyjemności i radości.

Abyście zawsze czuły się Drogie Dzieci potrzebne, kochane i szanowane!!!!

A uśmiech niech Wam towarzyszy każdego dnia

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!!!!!!