Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej- kilka słów o nas

Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej działa przy TPD od 1998 roku. Obecnie zrzesza 33 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową wraz z opiekunami oraz 11 członków wspierających. Warunkiem członkostwa jest niepełnosprawność ruchowa dziecka i aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Do naszego Koła należą dzieci z następującymi schorzeniami:

 • przepukliną oponowo- rdzeniową
 • porażeniem mózgowym
 • zespołem Downa
 • stwardnieniem guzowatym
 • autyzmem

Rodzice podopiecznych i członkowie wspierający działają w Kole na zasadzie wolontariatu, poświęcając swój wolny czas. Zajmują się organizacją turnusów rehabilitacyjnych i imprez okolicznościowych dla osób niepełnosprawnych. Zabiegają i pozyskują środki finansowe na działalność statutową Koła. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi oraz władzami miasta i powiatu.

Zadania Koła:

 • integracja dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi
 • pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową
 • włączanie do Koła rodzin niezrzeszonych
 • organizowanie imprez kulturalno- oświatowo- sportowych
 • organizowanie turnusów rehabilitacyjnych
 • współudział z innymi organizacjami, instytucjami w organizowaniu imprez na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

Z dniem 18 października 2012 r. nasza organizacja została wpisana do wykazu organizacji posiadających status pożytku publicznego pod nr KRS 0000364992. Jeżeli chcecie, aby wasz 1% podatku trafił na rzecz Koła wystarczy wpisać w odpowiedniej rubryce PIT-u nasz nr KRS, a w miejscu Cel szczegółowy 1%: Koło Pomocy Dzieciom.

//Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.