Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski w Kętrzynie i Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej TPD w Kętrzynie

posiadają wspólne konto i KRS 364992  w celu zbierania od osób fizycznych 1% pdof.Bardzo prosimy naszych mieszkańców Kętrzyna i nie tylko o odpisywanie na naszą rzecz swego podatku. Otrzymane fundusze przeznaczamy na działałność statutową taką jak prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego dla 27 dzieci oraz Turnusy Rehabilitacyjne dla 22 dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów.  Za każdą odpisaną złotówkę podatku bardzo dziękujemy.

//Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.