Archive for Wrzesień, 2017

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski w Kętrzynie i Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej TPD w Kętrzynie

posiadają wspólne konto i KRS 364992  w celu zbierania od osób fizycznych 1% pdof.Bardzo prosimy naszych mieszkańców Kętrzyna i nie tylko o odpisywanie na naszą rzecz swego podatku. Otrzymane fundusze przeznaczamy na działałność statutową taką jak prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego dla 27 dzieci oraz Turnusy Rehabilitacyjne dla 22 dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów.  Za każdą odpisaną złotówkę podatku bardzo dziękujemy.

,,Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę’ Program Fundacji Tesco Dzieciom realizowany w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD w Kętrzynie

Nasza placówka była jedną z wielu, które otrzymały od Fundacji Tesco Dzieciom dotację celową na zakup zdrowej żywności oraz niezbędnego wyposażenia kuchennego. Projekt realizowany był w dwóch edycjach : pierwsza od listopada 2016r do lutego 2017r ,a druga od marca  do czerwca 2017r oraz dodatkowo w sierpniu podczas wypoczynku letniego w świetlicy Read more »