Category: Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Wizyta Pana Marcina Gienieczko

 Chcielibyśmy serdecznie podziękować  za  poświęcony czas  i odwiedziny w naszej placówce. Było to wspaniałe doświadczenie  zarówno dla dzieci jak i dorosłych.  Podczas spotkani Pan Marcin z wielką pasją i zaangażowaniem  opowiadał nam o swoich wyprawach pokazując zdjęcia i filmy co jeszcze bardziej urzeczywistniało jego dokonania.  Dzieci zainteresowane relacjami z wypraw zadawały dużo różnych pytań, na które Pan Marcin cierpliwie i wyczerpująco odpowiadał.

Niewątpliwie jest to człowiek wielkiej pasji i wielkiego serca o czym mieliśmy okazję przekonać się osobiście., za co z całego serca jeszcze raz  DZIĘKUJEMY.

W ramach podziękowania Pan Marcin został uhonorowany odznaką Przyjaciela Dziecka

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD ,, Nasz-azyl” jest placówką opiekuńczo wychowawcza, która udziela niezbędnej pomocy dzieciom i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzicom i opiekunom. Tworzymy odpowiednie warunki aby usuwać bądź łagodzić przeszkody w prawidłowym przebiegu rozwoju i socjalizacji naszych podopiecznych.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Nasz- azyl” w Kętrzynie, które mieści się przy ul. Wojska Polskiego 9 prowadzi zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Dwie zatrudnione(na etatach) wychowawczynie zajmują się 25 dziećmi  w wieku od 5 do 17 lat, którym pomagają w pokonywaniu trudności w nauce, kształtują właściwe postawy etyczno – moralne oraz uczą zasad kultury osobistej. Ponadto współpracują ze szkołami i rodzicami.

Socjoterapeutka prowadzi zajęcia z dziećmi, których celem jest eliminowanie zaburzeń zachowania, agresji, przemocy, wulgarności by zapobiec wykluczeniu społecznemu.

Priorytetem naszego Ogniska jest wyrównywanie szans edukacyjnych wychowanków świetlicy oraz ich dożywianie. Większość dzieci wywodzi się z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo gdzie zaniedbywane są ich podstawowe potrzeby życiowe.

Dodatkowo w okresie wakacyjnym prowadzimy dla wychowanków ŚOW  i  chętnych dzieci z miasta tzw. wypoczynek letni w formie półkolonii w miesiącu sierpniu dla przeciętnie 25-30 osób. Dzieci mają zapewnione bezpieczne warunki oraz profesjonalną opiekę, trzy posiłki dziennie, wycieczkę autokarową do ciekawych miejsc w naszym regionie, wyjścia na basen, do kina. Prowadzone są również zajęcia rozbudzające zainteresowania dzieci oraz  rozwijające działalność poznawczą i artystyczną (plastyczne, techniczne, kulinarne, komputerowe itp.) Poza tym w wolnym czasie kształtujemy nawyki kulturalnej rozrywki, sportu poprzez edukacyjne gry i zabawy, również na świeżym powietrzu.

Obszarem działalności Ogniska jest miasto Kętrzyn

Formy pomocy:

  • Nadrabiania zaległości szkolnych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (pomoc w odrabianiu lekcji, w nauce , w przygotowywaniu prac itp.)
  • Dożywianie
  • Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania min. plastyczne, techniczne, kulinarne czy komputerowe.
  • Prowadzenie gier i zabaw kształtujących rozwój społeczno- emocjonalny dzieci i młodzieży.
  • Socjoterapia
  • Profilaktyka uzależnień
  • Organizacja wypoczynku letniego
  • Konsultacje dla rodzin
  • Ustalanie potrzeb i zakresu pomocy ze strony innych służb
  • Współpraca z innymi organizacjami oraz instytucjami pomocowymi.